Kurs og workshops for personlig og profesjonell utvikling

Kontakt oss

// LÆRING AV VERDI - nyttig, gøy og utfordrende! 

WEBINAR / WORKSHOP

Mange står for tiden i økt stress og med krav til omstilling, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Usikre tider gir liten forutsigbarhet, både for hverdagen akkurat nå, men også for fremtiden. Evnen til å håndtere stress og å tåle usikkerhet er dermed ferdigheter som er viktigere enn noensinne. Samtidig spør vi: Kan man bli 100% stressfri? Bør det være et mål? Eller kan man lære å stresse smartere? 

Hvordan stresse smartere og tåle mer?

Kurs og workshops 

Bedriftsinterne kurs

 

Ålreit Coaching og kompetansesenter tilbyr unike temakvelder og workshops til virksomheter som tar sine ledere og ansattes  trivsel og læring på alvor. 

Vi tilpasser oss din bedrifts ønsker og behov, og tilbyr flere ulike løsninger:

Programmet spenner fra kurs med workshopkarakter som varer fra to timer til en halv dag, til modulbaserte kurs med inntil fem moduler.

Vi legger vekt på nytteverdi. Kursets innhold skal kunne overføres til den daglige virksomheten i bedriften og skal vises igjen i arbeidsmiljø, tilfredshet, måloppnåelse og resultat.  


Forslag til aktuelle tema: 

Teamutvikling. Verdien av ulikhet. Synergi.

Teamcoaching som støtte og pådriver i aktuelle prosjekter.

Kommunikasjon og tilbakemeldinger. Hvordan gir jeg ros og ris? Hvordan mottar og takler jeg kritikk?

Påfyll og inspirasjon som belønning til medarbeiderne

Kontakt oss om bedriftsinterne kurs