OM OSS KONTAKT BLOGG Infomøte 28. April Endelig i Stavanger Login

NLP Practitioner ga mot til å satse på drømmen!

testimonial Sep 07, 2020

Evelyn Jordahl |  NLP Practitioner V2020

Evelyn jobber som karriereveileder og har tidligere tatt videreutdanning innen gestaltveiledning. Noe av innholdet på kurset var derfor ikke helt ukjent, men NLP-utdannelsen har gitt henne en enda større verktøykasse med metoder og teknikker for personlig utvikling og endringskompetanse.

Konkrete øvelser med målsetting, ressurshenting og motivasjon er nyttig i jobbsammenheng, mens hennes personlige favoritter er verktøy som gir mulighet for perspektivskifte og for å endre på uønskede tanker og handlingsmønstre.

Når vi ber henne trekke frem en nevneverdig ting fra kurset, sier hun:

- Jeg tok NLP Practitioner sammen med en helt herlig gjeng av medstudenter. God stemning, god takhøyde for at vi alle er i en læringsprosess, gode samtaler og ikke minst engasjerte og kunnskapsrike instruktører har absolutt vært med på å gjøre dette til et veldig fint studiesemester.

Evelyn tok NLP Practitioner først og fremst som en videreutdanning som skal komme dem som får veiledning hos henne til gode. Likevel oppdaget hun at hun selv fikk rikt personlig utbytte underveis, med ny innsikt i seg selv, nye perspektiver, muligheter og valg.

Såpass utbytte hadde hun, at hun nå tør å satse på en drøm hun har hatt lenge, nemlig å ta utdanning som PT, personlig trener!

Evelyns tips til andre som vurderer et NLP-kurs eller en coachutdanning er;

- Bare gjør det! Jeg tenker at alle mennesker kan ha god bruk for å kjenne til disse gode teknikkene, både i jobbsammenheng og privat.


Vi ønsker Evelyn lykke til videre! 🧡

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.